09.07.2021 | redakce

AKTUÁLNĚ: Covid a Ostrava Cup 2021

Letošní Ostrava cup se opět neobejde bez opatření, které jsou spojená s koronavirem. Opatření se týkají jak hráčů, tak samozřejmě také diváků, kteří by se chtěli jít podívat na zápasy. Samozřejmě vládní nařízení se neustálé mění, nicméně v současné chvílí platí níže popsané opatření.

 
 
 

Opatření pro hráče

Vzhledem k vládním a hygienickým nařízením prosím kluby, potažmo účastníky turnaje za spolupráci. V současné chvíli připravujeme formulář "čestného prohlášení", které budeme vybírat od týmu během registrace. Toto čestné prohlášení bude podepisovat vedoucí družstva a svým podpisem nám potvrdí že všichni členové družstva splňují podmínky, které jsou stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR pro účast na sportovních akcí:

  • absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem.

  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem - nesmí se jednat o samotest.

  • byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu a od aplikace vakcíny v případě jedno dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

  • uvedená osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnostantigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Opatření pro diváky

Vládní nařízení nám nyní povolují přítomnost diváků na zápasech do 50% kapacity sedících diváků.

Podmínky pro vstup do hlediště

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigen) s negativním výsledkem (i samotest)
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, a neuplynula lhůta více než 180 dní

DŮLEŽITÉ 

Všichni diváci musí být usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené výše.

V hledišti není možná jakákoli konzumace jídla a pití.


 

Generalní partner

 
 
 

Hlavní partneři

 
 
 
 
 

Partneři

Ostravské výstavy a.s.
 
 
 
 
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné: 1. Kadra U15 2. FBC modří 3. Olymp Florbal 4. Florbal Hodonín 5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech. Změny v losu: DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
 
 
 
Fotografie