Pravidla turnaje

Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel IFF.

HRACÍ ČAS

Hrací čas je v základních skupinách 3 x 20 minut (hrubý čas), dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední tři minuty třetí třetiny se měří čistý čas. Přestávka je pětiminutová. Time out v základních skupinách je povoleny. V play off se hraje 3 x 20 minut (hrubý čas), dle pravidel Mezinárodní florbalové federace IFF. Poslední tři minuty třetí třetiny se měří čistý čas. Přestávka je pětiminutová

Vítězství v utkání základní skupiny znamená 3 body do tabulky, remíze 1 a porážka 0 bodů.

Získají-li dva nebo více týmů po utkáních skupiny stejný počet bodů, pak o dalším postupu resp. pořadí rozhoduje:
- počet bodů dosažených ve vzájemných utkáních
- rozdíl skóre ze vzájemných utkání
- celkový počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
- celkový rozdíl skóre
- celkový počet vstřelených branek
- los
Po remíze ve vyřazovacích zápasech následuje:
- následuje 5ti minutové prodloužení (náhlá smrt) - (hraje se 1 x 5 minut hrubý čas – poslední minuta prodloužení se měří čistý čas)
- série 5 trestných nájezdů
- série 1 trestného nájezdu (náhlá smrt)


JURY TURNAJE

Radek Kučera  
Martin Řezník
Miroslav Kozel

PROTESTY
Případný protest musí být předán v písemné formě JURY turnaje nebo vedoucímu haly nejpozději do 15 minut po skončení utkání. Poplatek za podání protestu je 1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí JURY je konečné.

POJIŠTĚNÍ
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.

SOUPISKA HRÁČÚ
Každý tým musí nejpozději do začátku turnaje zadat na internetové stránce on-line soupisku hráčů. K utkání mohou nastoupit pouze hráči uvedení na této soupisce. Po odehrání prvního utkání v turnaji nemůže být tato soupiska již doplněna.

ZÁPIS O UTKÁNÍ
Zápis o utkání je nutno vyplnit čitelně hůlkovým písmem a předat ke stolku nejpozději 30 minut před začátkem každého utkání. Formuláře budou k dispozici během registrace týmů.

ČEKACÍ DOBA
Maximální čekací doba je 10 minut. Poté následuje kontumace 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu. V případě dvou kontumací v důsledku opožděného nastoupení k utkání bude dané družstvo z turnaje vyloučeno a výsledky jeho utkání budou anulovány.

START HRÁČE
Hráč může v průběhu turnaje startovat pouze za jedno družstvo. Výjimkou je start hráče mladší kategorie družstva současně v starší kategorii týmu téhož klubu který je povolen pokud to umožní rozpis utkání.  Družstvo je v případě konfrontace povinno předložit doklad průkazy totožnosti nebo jiné doklady, které jednoznačně identifikují hráče a jeho věk. O konfrontaci může požádat i soupeř nejpozději však do poločasu sporného utkání a po složení poplatku za protest. Při případném neoprávněném startu staršího hráče bude dané utkání kontumováno v poměru 0:5. (POZOR hráči mladší kategorie musí být však zapsaní na soupisce i starší kategorie)

VYLOUČENÍ HRÁČE
ČK 1 vede automaticky k vyloučení do konce daného utkání, ČK 2 znamená automaticky stop na následující utkání a udělení ČK 3 - bude čekat na rozhodnutí JURY (hrač má automaticky stop na následující utkání ).

BARVY DRESU
V případě shodných barev dresů se musí družstvo uvedené v rozpisu utkání jako hostující převléci do sady v jiném barevném provedení.

PŘEDZÁPASOVÁ PŘÍPRAVA
Rozcvičení před utkáním nemůže probíhat na hřišti (kromě finálových utkání), ale pouze mimo halu nebo v přilehlých prostorách.

ŠATNY
Vzhledem k omezenému počtu šaten ve všech halách budou tyto používány pouze jako průchozí. Po převlečení před utkáním je nutné, aby tým odnesl všechny osobní věci v taškách na hřiště. Po utkání může být přidělena jiná šatna.Pořadatel neručí za ztráty osobních věcí v průběhu celého turnaje.

ROZPIS UTKÁNÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v uveřejněném rozpise.
V tomto případě budou informování všichni vedoucí družstev, kterých se daná změna týká.

OCENĚNÍ
V každé kategorii budou oceněna první 3 družstva medaile (dle soupisky družstva) Vítěz každé kategorie obdrží pohár. Předání ocenění proběhne bezprostředně po skončení příslušného finálového utkání.

 
Informace o turnaji
  1. Propozice
  2. Pravidla
  3. Herní systém
  4. Turnajové akce
  5. Rozhodčí
  6. Ubytování
  7. Důležitá data

Generalní partner

 
 
 

Hlavní partneři

 
 
 

Partner pro ubytování

 
 
 

Partneři

 
 
 
 
Krátké zprávy
Jména na soupiskách
01.03.2018 - Chtěly bychom Vás upozornit. aby jste na soupiskách uváděli jen jméno a příjmení bez přezdívek. Například Jan Novák. V případě, že budete mít jiné jméno hráče než je na soupisce na webu nebo v zápise je hráč automaticky vyloučen z turnaje.
Vkladaní soupisek
01.02.2018 - Soupisky na Women Ostrava Cup 2018 můžete vkládat pomocí tohoto formuláře www.ostravacup.cz/admin
Dejte To se mi líbí
02.01.2018 - Dejte odkaz - To se mi líbí https://www.facebook.com/ostravacup?ref=hl
Jména na soupiskách
01.03.2017 - Chtěly bychom Vás upozornit. aby jste na soupiskách uváděli jen jméno a příjmení bez přezdívek. Například Jan Novák. V případě, že budete mít jiné jméno hráče než je na soupisce na webu nebo v zápise je hráč automaticky vyloučen z turnaje.
Vkladaní soupisek
01.02.2017 - Soupisky na Ostrava Cup 2017 můžete vkládat pomocí tohoto formuláře www.ostravacup.cz/admin
 
 
 
Fotografie