Kontakt na haly

Trojhalí Karolina- v komplexu je pět hřišt + venkovní Aréna
K Trojhalí 3361/5
Moravská Ostrava
Tel.: +420 725 360 218
Email: recepce@trojhali.cz
internet: http://www.rojhali.cz

Autem
po D1 EXIT 354 rovně po silnici I. třídy Rudná, po cca 6,2 km sjet na ul. Místeckou, rovně cca 3 km, výjezd na most – směr Centrum, sjet vpravo na Forum Nová Karolina, poté se dát vlevo, hala cca 300m vlevo 
Vlakem
z hlavního nádraží jakoukoli tramvají na zastávku Karolina (cca 3 minuty pěší chůze kolem Forum Nová Karolina)
MHD
tramvaj č. 1,2,4,6,8,9,10,11,12,18 zastávka Karolina  (cca 3 minuty pěší chůze kolem Forum Nová Karolina)
bus č.105, zastávka Karolina u lávky ( rovně ke kruhovému objezdu – hala na dohled)
bus č. 21,28,81 zastávka Hotel Palace (cca 3 minuty pěší chůze kolem Forum Nová Karolina)

Hala Sareza Ostrava
Hrušovská 2953/15
Ostrava-Přívoz
tel.: 596 977 712
email: dotazy@sareza.cz
internet: www.sareza.cz

Autem
po D1 EXIT 357 (Ostrava-Centrum) vpravo na silnici I. třídy 47 – na kruhovém objezdu 2. výjezdem po silnici II. třídy Mariánskohorská – na konci podjezd, projet rovně 3 křižovatky, hala po pravé straně
Vlakem
z hlavního nádraží jakoukoli tramvají 2 zastávky na Muglinovskou, dát se doleva, projít mezi domy, asi po 200m rovně přes křižovatku, hala cca po 200m vpravo
MHD
autobus č. 49 – zastávka Sad B. Němcové, hala vpravo
trolejbusy č. 103, 106, 108, 111 - zastávka Sad B. Němcové, hala vpravo
tramvaje č. 1, 2, 8, 12, 18 – zastávka Muglinovská, viz vlakem

Hala ČPP Aréna Ostrava
Hladnovská 259/128
Ostrava-Muglinov
tel.:  605 434 133
email: hana.liskova@fbcostrava.cz
internet: www.fbcostrava.cz

Autem
po D1 EXIT 357 (Ostrava-Centrum) vpravo na silnici I. třídy 47 – na kruhovém objezdu 2. Výjezdem po silnici II. třídy Mariánskohorská – na konci podjezd, projet rovně 3 křižovatky, po pravé straně hala Sareza, pořád rovně, na další křižovatce vpravo, po cca 300m hala vlevo do kopce
Vlakem
z hlavního nádraží jakoukoli tramvají 2 zastávky na Muglinovskou, dát se doleva, projít mezi domy, asi po 200 m rovně přes křižovatku, na hlavní komunikaci u haly Sareza zastávka Sad B. Němcové, tam autobusem č. 103 jet 2 zastávky na Bohumínská, pokračovat ke světelné křižovatce, zde se dát doprava, dojít k přechodu se semafory, přejít silnici a dát se doleva, hala v kopci cca 60 m
MHD
trolejbusy č. 103 - na hlavní komunikaci u haly Sareza zastávka Sad B. Němcové, tam autobusem č. 103 jet dvě zastávky na Bohumínská, pokračovat ke světelné křižovatce, zde se dát doprava, dojít k přechodu se semafory, přejít silnici a dát se doleva, hala v kopci cca 60 m 
trolejbusy  č 105 – zastávka Mexiko, dojít k přechodu se semafory, dát se doleva, hala v kopci cca 60 m 

Hala Varenská Ostrava
Varenská 3098/40a
Ostrava
tel.: 596 634 261
email: sekretariát@tj-mittal.cz
internet: www.tj-mittal.cz

Autem
po D1 EXIT 357 (Ostrava-Centrum) vpravo na silnici I. třídy 47, na kruháči 2. výjezdem po silnici II. třídy Mariánskohorská, výjezd MÚK Mor. Ostrava vpravo na ul. Novinářská, za obchodním centrem Futurum vlevo, cca 500m hala vlevo u kurtů

Vlakem
z hlavního nádraží trolejbus č. 102 na zastávku Českobratrská, přes křižovatku rovně, cca 500m hala vpravo u kurtů
MHD
trolejbusy č. 108, 109 – Stan. záchr. služby nebo 102, 111 – zastávka Českobratrská, viz vlakem
tramvaje č. 4, 8, 9, 11, 12, 18 – zastávka Krajský úřad, projít rovně parkem, hala u kurtů

Hala Dubina Ostrava
Horní 81
Ostrava-Dubina

Autem
po D1 – u Hranic sjet na starou dálnici D58, při vjezdu do Ostravy směr Dubina, hala vpravo za mostem u Mobelixu pod Albertem

Vlakem
zvlakem:
z hlavního nádraží tramvají č. 1 na zastávku Václava Jiřikovského, hala vlevo

MHD
směr Dubina tramvaje č. 1, 3, 10, 12, 17, 18, 19 – zastávka Václava Jiřikovského, hala u Mobelixu

Hala IŠT Dopravní
Moravská 2/964
Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 780 716
mail: sekretariát@sosd.cz
internet: www.sosd.cz

autem:
po D1 EXIT 354 rovně po silnici I. třídy Rudná, dojet na křižovatku Rudná-Závodní, odbočit vpravo, rovně cca 400m, za hřbitovem vlevo kolem hospody U Chýlka, po 250m hala vlevo
vlakem:
z hlavního nádraží tramvají č. 1 na zastávku Moravská, dát se 200m zpátky, hala u hřbitova
doprava:
autobusy č. 35, 35 – zastávka Moravská
tramvaj č. 1 – zastávka Moravská
 

Hala Vítkovická střední
Hasičská 1003/49
Ostrava-Hrabůvka
tel.: 596 764 972
mail: sekretariát@vitkovickastredni.cz
internet: www.vitkovickastredni.cz

autem:
po D1 EXIT 354 rovně po silnici I. třídy Rudná, výjezd MÚK Ostrava-Hrabůvka na Plzeňskou, na křižovatce rovně po ul. Horní, na další křižovatce vlevo na ul. Provaznickou, cca 700m, hala vlevo
vlakem:
z hlavního nádraží jakoukoli tramvají 2 zastávky na Muglinovskou, přestup na tramvaj č. 12 na zastávku Hot. dům Hlubina, zpátky kolem Broadwaye vpravo na ul. Provaznickou cca 700m, hala vlevo
doprava:
autobus č. 50, 96 – zastávka Učiliště Vítkovic, dát se vlevo
tramvaj č. 12, 17, 18 – zastávka Hot. dům Hlubina, projít kolem Broadwaye na ul. Provaznickou cca 700 hala vlevo

Hala mládeže Gajdošová
Gajdošová 1893/16
Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 634 261
email: sekretariát@tj-mittal.cz
internet: www.tj-mittal.cz

Autem
po D1 EXIT 354 rovně po silnici I. třídy Rudná, na křižovatce Rudná/Závodní – u stadionu Vítkovice vlevo, na další křižovatce Závodní/Ruská vpravo, křižovatka Ruská/Výstavní vlevo, křižovatka Výstavní/Gajdošova vpravo, křižovatka Gajdošova/Na Jízdárně vlevo, hala naproti Střední školy Na Jízdárně
Vlakem
z hlavního nádraží tramvají č. 1,2 na zastávku Dr. Malého, vpravo po ulici Gajdošova cca 300m, hala vpravo naproti Střední školy Na Jízdárně
MHD
směr Hlavní nádraží – Dubina: tramvaj č. 1, 2, 6, 10, vystoupit na Dr. Malého, dát se po ulici Gajdošova cca 300m, hala vpravo naproti Střední školy Na Jízdárně
směr Hlavní nádraží – Poruba: tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12, 18, vystoupit na zastávce Krajský úřad, dát se po ulici Na Jízdárně, hala vlevo naproti Střední školy Na Jízdárně

Hala Bonver Aréna Ostrava
Cingrova 1627/10
Ostrava - Moravská Ostrava

autem:
po D1 EXIT 354 rovně po silnici I. třídy Rudná, po cca 6,2 km sjet na ul. Místeckou, rovně cca 3,3 km, hala po pravé straně
vlakem:
z hlavního nádraží tramvaj č. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, hala po pravé straně
doprava:
bus 38, 71, trolejbus 103, 104, 105 zastávka Náměstí republiky
bus 21, 28, 71 zastávka Senovážná
trolejbus 105 zastávka Stodolní žel. Zastávka

Ubytování ve škole - Základní škola Pěší
Pěší 66/1
Ostrava – Muglinov 71200

autem:
Po D1 výjezd 357 na 470 směrem na Ostrava – Mariánské hory. Na rozdvojení se držte vpravo, pokračujte podle značek směrem Mariánské hory a najeďte na silnici 470. Z kruhového objezdu vyjeďte 2. Výjezdem na nájezd 647 na Centrum/Mariánské hory/470. Zařaďte se na Marianskohorskou silnici/647. Pokračujte po 647 a na druhé velké světelné křižovatce odbočte doprava na ulici Bohumínská. Na další světelné křižovatce odbočte vlevo na ulici Hladnovská. Na další křižovatce odbočte vpravo na ulici Komerční a hned na 1. Odbočce doleva na Na Druhém. Na další odbočce odbočte vpravo na Pěší. 
Vlakem a poté MHD:
 Z hlavního nádraží trolejbusem číslo 108 na zastávku Sídliště Muglinov. Poté se vrátit kousek zpět a odbočit vlevo na ulici U kapličky, na konci ulice odbočit vlevo a pak na další křižovatce doprava na ulici Křižkovského. Na první další křižovatce opět doprava na ulici Pěší.
MHD:
trolejbus č. 108 na zastávku Sídliště Muglinov.

Ubytování ve škole - ZŠ Chrustová
Chrustova 1418/24, 713 00 Slezská Ostrava

Autem:
sjeďte na výjezdu 361 531 m: silnice I.třídy 56, na kruhovém objezdu odbočte na 1. výjezdu 1,4 km: silnice I.třídy 56, na kruhovém objezdu odbočte na 2. výjezdu 1,6 km: Místecká, odbočte vpravo 151 m: Českobratrská, odbočte vpravo 106 m: Hornopolní, pokračujte mírně vpravo 3,1 km: Českobratrská, na kruhovém objezdu odbočte na 2. výjezdu 570 m: Michálkovická, odbočte vlevo 471 m: Heřmanická, pokračujte mírně vpravo 347 m: Obrovského, odbočte vpravo 27 m: Chrustova
Vlakem:
na Hlavním nádraží vystoupit, odtud jede trolejbus č. 106 na zastávka Kepkova, poté vlevo cca 7 min.
MHD:
Autobus č. 22
Trolejbus č. 106, 113

Ubytování ve škole - ZŠ Gajdošova
Gajdošova 388/9, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Autem:
sjeďte na výjezdu 361 531 m: silnice I.třídy 56, na kruhovém objezdu odbočte na 1. výjezdu 1,4 km: silnice I.třídy 56, na kruhovém objezdu odbočte na 2. výjezdu 2,9 km: Místecká, pokračujte mírně vpravo 51 m: Vítkovická, držte se vpravo 44 m: Vítkovická, pokračujte mírně vpravo 176 m: Vítkovická, odbočte ostře vlevo 180 m: Gajdošova
vlakem:
vystoupit na Hlavním nádraží, poté tramvaj č. 1 nebo 2, zastávka Dr. Malého, poté vpravo po cestě, škola cca 330m po levé straně
MHD:
Tramvaj č. 1, 2

Ubytování ve škole - ZŠ NA VIZINĚ
Na Vizině 28/1034, 710 00 Slezská Ostrava

Autem:
sjeďte na výjezdu 361 531 m: silnice I.třídy 56, na kruhovém objezdu odbočte na 1. výjezdu 1,4 km: silnice I.třídy 56, na kruhovém objezdu odbočte na 2. výjezdu 2,9 km: Místecká, pokračujte mírně vpravo 51 m: Vítkovická, držte se vpravo 44 m: Vítkovická, pokračujte mírně vpravo 176 m: Vítkovická, odbočte ostře vlevo 180 m: Gajdošova
vlakem:
vystoupit na Hlavním nádraží, poté tramvaj č. 1 nebo 2, zastávka Dr. Malého, poté vpravo po cestě, škola cca 330m po levé straně
MHD:
Tramvaj č. 1, 2

Ubytování ve škole - ZŠ NA VIZINĚ
Na Vizině 28/1034, 710 00 Slezská Ostrava

Vlakem:
na Hlavním nádraží vystoupit, odtud jede trolejbus č. 106 na zastávka Kepkova, poté vpravo cca 7 min.
MHD:
Autobus č. 22
Trolejbus č. 106, 113
 

 
Pro média
  1. Organizátoři
  2. Brigáda
  3. Haly

Generalní partner

 
 
 

Hlavní partneři

 
 
 

Partner pro ubytování

 
 
 

Partneři

Ostravské výstavy a.s.
Zadní-Vrátka
 
 
 
 
Krátké zprávy
Registrace na h.nádraží
23.05.2018 - V pátek 1.6.2018 se bude možné kromě registrace na TROJHALÍ, registrovat i na hlavním vlakovém nádraží Ostrava. Registrace bude probíhat od 8:00 do 13:00
Časy finálových zápasů
19.05.2018 - 13:00 - Finále B13 - mladších žáků
14:15 - Finále G15 - starších žákyň
14:30 - Finále G13 - mladších žákyň
15:30 - Finále B09 - přípravek
15:30 - Finále B15 - starších žáků
16:30 - Finále B11 - elévů
16:45 - Finále B17 - dorostenky
18:00 - Finále B17 - dorostenců
VYLOUČENÍ
01.04.2018 - Upozorňujeme Vás, že rozhodčí po faulu bude vylučovat hráče na 2. minuty (za vyloučení se nepojedou trestné střílení), jen v případě, že rozhodčí pískne ve hře trestné střílení
Jména na soupiskách
01.03.2018 - Chtěly bychom Vás upozornit. aby jste na soupiskách uváděli jen jméno a příjmení bez přezdívek. Například Jan Novák. V případě, že budete mít jiné jméno hráče než je na soupisce na webu nebo v zápise je hráč automaticky vyloučen z turnaje.
Vkladaní soupisek
01.02.2018 - Soupisky na Junior Ostrava Cup 2018 můžete vkládat pomocí tohoto formuláře www.ostravacup.cz/admin
 
 
 
Fotografie